ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿ, 16 ವರ್ಷದ ನದೀಮ್ ಖಾನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ‘ಗೀತಾ ಫೆಸ್ಟ್’ ನಲ್ಲಿ, ಜೈಪುರದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಝಹೀನ್ ನಕ್ವಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಝೊರಬಿಯ ನ್ಯಾಗೊರಿ ಸಹ ಗೀತಾ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನಾದ ಖಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ದಿನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು.

Leave a Reply