ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ . ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನುರಿತವರಾಗಿದ್ದರು. ಚಾಣಕ್ಯ ಬರೆದ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮನುಷ್ಯನು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

  • ಸಂಪತ್ತಿನ ದುರಾಶೆ

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಾಶೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೂ ಜಿಪುಣತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Illustration of businessman chasing money - greed motivation | Pikrepo

  • ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ

ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನರ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

The Consequences of Bad Companionship | Dr. A H Baker

  • ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪದ ಪಾಲುದಾರರು. ಪೋಷಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

How to Respond to Insults from your Teen | Psychology Today

Leave a Reply