ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅಂಜಲ್ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಮೀನು- 150 ಗ್ರಾಂ, ಸಿಗಡಿ150 ಗ್ರಾಂ, ಬೊಂಡಾಸ್- 150 ಗ್ರಾಂ, ಪಾಸ್ತ (ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್‍ನಂತವು)- 150 ಗ್ರಾಂ, ಉಪ್ಪು- 30 ಗ್ರಾಂ, ಮಯೋನಿಸ್150 ಗ್ರಾಂ, ಪಾರ್ಸಲಿ- 25 ಗ್ರಾಂ.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಅಂಜಲ್, ಸಿಗಡಿ, ಬೊಂಡಾಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಮೀನು
ಮತ್ತು ಸಿಗಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್‍ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬೊಂಡಾಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪಾಸ್ತವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿರಿ. ಬೇಯಿಸಿದ
ಮೀನಿನ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ತವನ್ನು ಬೌಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಯೋನಿಸ್ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here