ಅರಚುತ್ತಿರುವ ಅಲಾರಾಂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಡಿದು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವುದು ಹಲವರ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಬೆಳಗಿನ ನಿದ್ದೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಹಾಗೆ. ಅದು ಏಳಲು ಬಿಡದು. ಇಂಥವರ ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿಸಲೆಂದೇ ಈಗ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಂಚ
ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲಂಬಾಕಾರ ವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಮಂಚ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವವರನ್ನು
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಫ್ರೆಜ್ ಎಂಬಾತ ಈ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ದ್ದಾನೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತಂತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಲಾರಾಂಗೆ ಸಮಯ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಲಾರಾಂನಂತೆ
ಶಬ್ಧ ಮಾಡುವ ಬೆಡ್ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.

Leave a Reply