ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದರೆ.

ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾ Radiation Level ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮೋಬೈಲ್ ನ Radiation Level 2.6wat/KG ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ.
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ Radiation Level ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು *#07# ಎಂದು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಾ Radiation level ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಯಿರಿ,

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿ..

Leave a Reply