ನವದೆಹಲಿ: ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋದ ನೋಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ನೋಟು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲಿಯೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು!

ನೋಟು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ನೋಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹರಿದ ನೋಟಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೋಟಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹೊಸ ನೋಟೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲೆಂದೇ 2009ರ ಆರ್‌ಬಿಐನ ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 2000 ರೂ. ಹಾಗೂ 200 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಆನಂತರ ಜಾರಿಗೊಂಡ 10, 20, 50 ಹಾಗೂ 100 ರೂ. ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಸರಣಿಯ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನೋಟುಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

Leave a Reply