ಭಾನುವಾರ ಬಾಂಕುರಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

“ನೀವು ಇವಿಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಇವಿಎಂಗಳು ನಿಮಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ”ಎಂದು ಬಂಕುರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು

ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂಗಾಳದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀದಿ, ನೀವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು

Leave a Reply