ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೈಟ್’ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಏಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ? ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ “ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋಜಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು,

ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಕಾರ್ವಾ ಚೌಥ್ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಗುತ್ತಾ,ನಾನು ಅಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಲ್ಲಿಶ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ೭೫ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply