ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ,ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದರೊಂದಿಗೆ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ತಾನು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ತನ್ನ ಉತ್ತರ ವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯಕಿಯಿಂದ ಅವರ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.
ಚಿನ್ಮಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ,”ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕೆಲವು ನ್ಯೂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ “ಅವನು ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಊಹಿಸಿರಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೂಝರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply