ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು, ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವಂತೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಅನಾಥಗೊಳಿಸಿತು – ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೀದಿ ಪಾಲಾದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನೇ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ.
80 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನಗೆ ನೆರವಾದರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ.
ಈಗಲೂ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಬೀದಿಗಳೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿವೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ. ಆ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಾನೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದೆ.ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಳಿದ್ದು ನಾಳೆಗೆ.

ಮರು ದಿನ, ನಾನು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ.

ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ
ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿ ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡೆ – ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆ! “

Leave a Reply