ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿದ, ದಾಮಿನಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ


 

Leave a Reply